Nowości dla nauczycieli – marzec – 2023

Metody aktywizujące w kształceniu i doskonaleniu pedagogów / Bogusław Śliwerski. Kraków : Impuls, 2022.

Pracę otwiera 8-stronnicowe wprowadzenie zatytułowane “Metody aktywizujące w procesie kształcenia”, w którym Autor zajmujący się od lat 70 ubiegłego stulecia upowszechnianiem metodycznych aspektów przekazywania wiedzy pedagogicznej uzasadnia, jak nadal bardzo potrzebne są umiejętności w doborze aktywnych sposobów pracy dydaktycznej. Optymalne efekty kształcenia pedagogicznego można bowiem uzyskać w wyniku włączenia emocjonalnego zaangażowania w procesy poznawcze. Jeszcze wyraźniej zaakcentowałbym użyteczność tej publikacji nie tylko dla organizatorów i realizatorów edukacji akademickiej, ale także szkolenia kadr organizacji harcerskich… Opis zasad kształcenia metodami aktywizującymi rozpoczynający się na stronie14 stanowi istotny fragment książki, ponieważ zawiera najważniejsze wskazania do pracy grupowej, służące między innymi uzgodnieniu kontaktu zajęć między osobą prowadzącą i uczestnikiem. Ta część publikacji uzmysławia, jak istotne jest wprowadzenie czytelnych zasad współpracy w grupie i tym samym współodpowiedzialności za klimat uczenia się. W kolejnych częściach publikacji Autor przedstawia szczegółowe opisy i instrukcje: metody przypadków, metody sytuacyjnej, metody inscenizacji, dyskusji panelowej, burzy mózgów, sądu nad poglądem, pedagogiki zabawy i gier decyzyjnych. […] na uwagę zasługuje szczegółowość zawartych objaśnień oraz instrukcji. […] Wartościowym uzupełnieniem publikacji jest jej końcowa część opatrzona śródtytułem “Zamiast zakończenia – przewodnik”. Autor dokonał przeglądu wybranych opracowań służących do doskonalenia procesu kształcenia wychowawców, nauczycieli oraz liderów grupowych i zaprosił do korzystania ze sprawdzonych doświadczeń metodycznych. […]. [Z recenzji dr hab. Wiktor Żłobicki, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego].

Radzę sobie z przemocą w szkole i Internecie : karty pracy dla dzieci i młodzieży w wieku 9-16 lat, w tym uczniów ze spektrum autyzmu / Agnieszka Kolanko. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2022.

Karty pracy, przeznaczone dla uczniów w wieku 9–16 lat, przygotowują do zmierzenia się z trudnym zagadnieniem przemocy w szkole i w Internecie. Książka została opracowana z myślą o terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz wszystkich tych, którzy nie potrafią poradzić sobie z nękaniem i brakiem akceptacji. [źródło opisu: www.azymut.pl].

Seksualność dzieci i młodzieży – (nie)trudności pedagogiczne i psychoterapeutyczne / Marta Jurczyk, Monika I. Dąbkowska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022.

Potrzeba powstania tej książki wynikała przede wszystkim z naszej praktyki klinicznej w pracy z Pacjentami i ich Rodzinami nad seksualnością wieku dziecięcego i młodzieńczego. Na kolejnych stronach obu części książki będzie interesować nas przede wszystkim to, w jakim stopniu dziecięce zachowania w obszarze seksualności organizują różne praktyki pedagogiczne i psychoterapeutyczne, a także – a może przede wszystkim – jak mogłyby lub powinny je organizować. [Od autorek. Źródło: marszalek.com.pl ].

Prawo rodzinne i opiekuńcze : vademecum / Sławomira Kotas-Turoboyska. – Stan prawny na 30 września 2022 r.  – Warszawa : Wolters Kluwer, 2022.

Kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego zostało opracowane z zachowaniem chronologii wynikającej z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, aby ułatwić Czytelnikowi przyswojenie wiedzy i weryfikację postępów w nauce. Każdy podrozdział rozpoczyna się od omówienia podstawowych pojęć związanych z jego tematyką, a najtrudniejsze, najbardziej skomplikowane zagadnienia wyjaśniono w formie schematów. Materiał uzupełniają zestawy kazusów oraz testów, a także wzory pism procesowych. [źródło opisu: www.profinfo.pl].

Nauczyciel wspomagający w szkole, przedszkolu, ośrodku : pojęcie i umocowanie prawne, obowiązki i zasady współpracy z innymi nauczycielami, niezbędna dokumentacja, pytania i odpowiedzi ekspertów  / Małgorzata Celuch. – Stan prawny : od 1 września 2022 r.  – Warszawa : Wiedza i Praktyka, cop. © 2022.

Książka dedykowana dyrektorom szkół oraz nauczycielom współorganizującym kształcenie integracyjne i specjalne. Oprócz omówienia podstaw prawnych i kluczowych zadań nauczyciela wspomagającego, ekspertki zwróciły uwagę na praktyczne aspekty pracy dotyczące m.in. prowadzenia zajęć, współpracy z rodzicami, współpracy z innymi nauczycielami, realizowania zadań w przypadku wprowadzenia zdalnego nauczania, motywowania uczniów itp. Kompleksowość opracowania sprawia, że książka stanowi cenne źródło wiedzy zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych nauczycieli. [źródło opisu: bonito.pl].

Anne of Avonlea = Ania z Avonlea w wersji do nauki angielskiego / [aut. tekstu źródłowego] Lucy Maud Montgomery ; [autorzy podręcznika] Marta Fihel, Dariusz Jemielniak, Grzegorz Komerski]. – Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2022.

Lubisz czytać dobre powieści a jednocześnie chcesz doskonalić swój angielski? Mamy dla Ciebie idealne połączenie! Klasyka literatury światowej w wersji do nauki języka angielskiego. Język angielski – Poziom B2. Ciepła, radosna i mądra powieść – bez wątpienia jedna z najukochańszych książek dzieciństwa. Przekonaj się, że nauka języka obcego może być przyjemnością, której nie sposób się oprzeć. [źródło opisu: wydawnictwo.umk.pl/].

Godziny wychowawcze z nastolatkami : scenariusze zajęć / Anna Radwańska, Anita Sołtys. Warszawa : Difin, 2022.

Publikacja skierowana jest do nauczycieli i wychowawców szkół ponadpodstawowych. Zawiera materiały do pracy na godzinach wychowawczych zgodne z podstawą programową. Tematyka scenariuszy zajęć dotyczy problemów, z jakimi borykają się młodzi ludzie m.in., takich, jak: szacunek oraz kultura dyskusji, uzależnienie, zaburzenia odżywiania, cyberprzemoc, bezpieczeństwo w Internecie, tolerancja i akceptacja, transpłciowość etc. [źródło opisu: www.azymut.pl].

Żyję w społeczeństwie : karty pracy dla uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy / Hanna Kurjata, Elżbieta Rabant. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2022.

Karty pracy są przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz tych mających trudności z osiąganiem podstawowych celów edukacyjnych. Stanowią część pakietu „Żyję w społeczeństwie” – zestawu przygotowanego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy. Pracując z kartami pracy, uczniowie przyswajają i utrwalają wiadomości potrzebne każdemu młodemu człowiekowi, który pragnie brać aktywny udział w życiu swojej społeczności. Wśród różnorodnych materiałów znajdują się m.in.: · wzory pism – przystępny i praktyczny miniprzewodnik z podpowiedziami, jak stworzyć pismo do urzędu (skargę, podanie, odwołanie, prośbę) etc. [źródło opisu : www. azymut.pl].

Wybrane współczesne problemy edukacji ogólnokształcącej i artystycznej : w stronę kompetencji kluczowych / red. Ewa Kochanowska, Rafał Majzner. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022.

Treści zawarte w monografii ukierunkowane są na realizację edukacji we współczesnych uwarunkowaniach (…). Monografia dostarcza bardzo dużo interesujących materiałów dotyczących współczesnej edukacji, prowadzonej w epoce cywilizacji cyfrowej, a jednocześnie dotkniętej pandemią, wymuszającą kształcenie zdalne. Z pewnością powinna zainteresować nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli muzyki, a także stanowić dobrą pomoc dydaktyczną dla studentów pedagogiki. [prof. dr. hab. Kazimierz Żegnałek – fragm. recenzji – źródło: http://www.azymut.pl].

Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Zaznacz cookies, które akceptujesz:
Powrót