Struktura biblioteki

I. Dyrekcja
II. Wydział Udostępniania Zbiorów:
 1. Wypożyczalnia
  1. Buduje komputerową bazę użytkowników Biblioteki.
  2. Przechowuje i udostępnia Czytelnikom drukowane materiały biblioteczne także w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
  3. Udziela informacji katalogowych.
  4. Prowadzi statystyki wypożyczeń.
  5. Wysyła upomnienia.
  6. Prowadzi selekcję księgozbioru.
  7. Wykonuje drobne naprawy książek.
  8. Przygotowuje książki do oprawy.
  9. Dba o porządek w magazynach.
  10. Prowadzi dokumentację związaną z pracą wydziału.
 2. Czytelnia

Księgozbiór Czytelni dobrany jest tak, aby służył głównie kształceniu i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych oraz realizacji programu nauczania i wychowania.
Zbiory Czytelni obejmują:

 • Wydawnictwa informacji bezpośredniej (encyklopedie, słowniki, leksykony i opracowania),
 • Wydawnictwa metodyczne (np. przewodniki metodyczne i programy nauczania),
 • Literaturę z zakresu pedagogiki i nauk z nią współdziałających,
 • Literaturę z pozostałych dziedzin wiedzy,
 • Regionalia,
 • Materiały dotyczące awansu zawodowego nauczycieli,
 • Wydawnictwa ciągłe,
 • Gazety i czasopism.

Czytelnia ma charakter publiczny, a więc skorzystać z niej może każdy kto posiada przy sobie dokument tożsamości. Dział udostępnia swoje zbiory tylko na miejscu. Czytelnicy mają możliwość skorzystania z usług kserograficznych.

Pracownicy Wydziału Udostępniania:
 • Wiesława Warchoł – kierownik
 • Magdalena Białkowska
 • Agnieszka Krzyczkowska
 • Dagmara Seta
 • Małgorzata Mucha
 • Tomasz Reszko
 • Alicja Figarska.
Kontakt:
III. Wydział Zbiorów Specjalnych

Wydział oferuje swoim czytelnikom:

 • Filmy i lektury szkolne na płytach DVD.
 • Filmy edukacyjne i dokumentalne na płytach DVD.
 • Książki mówione (audiobooki).
 • Materiały do nauki języków obcych.
 • Płyty CD i gramofonowe z muzyką klasyczną i rozrywkową.
 • Książki wydane do 1939 r. (do korzystania na miejscu lub on-line).
 • Nuty.
 • Książki i płyty CD dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Płyty DVD wypożyczane są naściśle określnoy czas (3-7 dni). Pozostałe zbiory można wypożyczyć na okres 30 dni. Po upływie tego terminu czytelnik może prolongować wypożyczone materiały za zgodą pracownika wydziału (osobiście lub telefonicznie). Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 4 egzemplarze dokumentów ze zbiorów specjalnych.

Pracownicy Wydziału Zbiorów Specjalnych:
 • Katarzyna Popławska – kierownik
 • Izabela Golińska
Kontakt:
IV. Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Podstawowym zadaniem Wydziału w zakresie gromadzenia zbiorów jest właściwy dobór księgozbioru, odpowiadający potrzebom nauczycieli i studentów przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego. Gromadzi się je drogą:

 • Kupna,
 • Zakupu stałego,
 • Darów,
 • Wymiany międzybibliotecznej.

W Wydziale prowadzona jest ewidencja w inwentarzu głównym i inwentarzu broszur i podręczników szkolnych oraz w inwentarzu czasopism i wydawnictw ciągłych. Opracowuje się zbiory formalnie i rzeczowo. Elektroniczna baza danych tworzona jest od 1997 z zastosowaniem programu bibliotecznego LIBRA. Od 2003 r. zbiory opracowywane są w systemie PROLIB. Stan elektronicznej bazy danych liczy 409 tyś rekordów (stan na luty 2018 r.).
Struktura naszego księgozbioru przedstawia się następująco:

 • Literatura pedagogiczna – 31 %
 • Literatura psychologiczno-socjologiczna – 16 %
 • Literatura piękna – 17 %
 • Literatura naukowa – 35 %
Pracownicy Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów:
 • Ewa Swęd – kierownik
 • Bożena Jeżmańska
 • Monika Jabłońska
Kontakt:
V. Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Wydział oferuje wszystkim Czytelnikom fachową pomoc wykwalifikowanych bibliotekarzy w zakresie:

 • Wyszukiwania potrzebnych informacji poprzez katalog alfabetyczny, rzeczowy, przedmiotowy i tytułowy oraz kartotekę zagadnieniową,
 • Pomocy przy wyborze literatury na dany temat,
 • Sporządzania i wydruku zestawień bibliograficznych, na podstawie kartoteki zagadnieniowej zawierającej artykuły z czasopism prenumerowanych przez bibliotekę,
 • Wskazywania specjalistycznych bibliografii,
 • Opieki nad Centrum Internetowym,
 • Prowadzenia zajęć bibliotecznych dla uczniów wszystkich rodzajów szkół .
Pracownicy Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego:
 • Ewa Pachniak – kierownik
 • Agata Jurek
 • Katarzyna Walczak
Kontakt:
VI. Wydział Ekonomiczno-Administracyjny
 • Elżbieta Mucha – główny księgowy
 • Ewa Kordzińska – kierownik ds. administracyjno-gospodarczych
Kontakt:
VII. Pracownia komputeryzacji
Pracownicy:
Kontakt:
 • Pracownia komputeryzacji: tel. 48 345 95 50, w. 118, 119, 120.
Skip to content