Regulamin udostępniania zbiorów

I. Postanowienia wstępne

§ 1

Regulamin udostępnień Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu, zwanej dalej „Regulaminem” określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Biblioteki i ze zbiorów uzyskanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 2

Zbiory Biblioteki udostępniane są:

  • w Wydziale Udostępniania Zbiorów,
  • w Wydziale Zbiorów Specjalnych.

§ 3

 1. W czasie planowanych reinstalacji systemu bibliotecznego Prolib katalog Integro i system Prolib są nieczynne. Biblioteka nie zapisuje Czytelników i nie wypożycza zbiorów.
 2. O terminie reinstalacji Czytelnicy są informowani komunikatem na stronie internetowej Biblioteki.

§ 4

Celem przeprowadzenia kontroli zbiorów Dyrektor Biblioteki ma prawo wstrzymać wydanie materiałów względnie zamknąć poszczególne wydziały na pewien okres.

II. Ochrona Danych Osobowych

§ 5

 1. Dane osobowe pozyskane od czytelników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na podstawie Zarządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/UE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane osobowe czytelników, którzy w przeciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych nie wykonali żadnej aktywności na swoim koncie bibliotecznym, nie posiadają wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz nie posiadają jakichkolwiek zaległości wobec Biblioteki, będą usuwane.
 3. Administratorem danych osobowych pozyskanych czytelników jest Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, 26-600 Radom ul. Kościuszki 5A, tel. 48/345-95-50.
 4. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych z, którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną lub przez Bibliotekę.
 5. Czytelnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
 6. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki.

 

 

 

Drodzy Czytelnicy!!!
Rusza nowy Budżet Obywatelski Mazowsza na rok 2023, a w jego ramach nasz projekt “Zielona Czytelnia” (numer: 138).

Celem tego projektu jest stworzenie miejsca odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta oraz czytelników Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu przy ul. T. Kościuszki 5a. Zachęcamy nie tylko naszych czytelników do włączenia się w projekt i poparcia go. Serdecznie prosimy o oddanie głosu.

Więcej informacji o projekcie “Zielona Czytelnia” pod adresem www – https://bom.mazovia.pl/projekt/1268#project-preview-overlay

Skip to content