RODO

 1. Administrator Biblioteki Pedagogicznej zbiera, przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami i zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w RODO. Administrator zapewnia przejrzystość, bezpieczeństwo, poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu dla osób których dane dotyczą. Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: sekretariat@bp.radom.pl lub adres korespondencyjny: 26-600 Radom, ul. Kościuszki 5A.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • Wykonania i realizacji e-usługi, której stroną jest zarejestrowany użytkownik Portalu Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych – art. 6 ust 1 lit „b” RODO.  
  • Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust 1 lit „c”.  
  • Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnego z profilem działalności biblioteki – art. 6 ust 1 lit „e”.
  • Wyrażenia zgody na dane zawarte w formularzach e-usług – art. 6 ust 1 lit. „a” RODO.
 3. Odbiorcami będą wyłącznie podmioty uprawione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane państwom trzecim.
 5. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do czasu jej wycofania. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania usługi, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania lub zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z dokumentacją oraz przechowywania dokumentów. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Zaznacz cookies, które akceptujesz:
Powrót