Regulamin udostępniania zbiorów

I. Postanowienia wstępne

§ 1

  1. Regulamin udostępnień Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu, zwanej dalej „Regulaminem” określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Biblioteki i ze zbiorów uzyskanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 2

  1. Zbiory Biblioteki udostępniane i wypożyczane są w Wydziale Udostępniania Zbiorów.

§ 3

  1. W czasie planowanych reinstalacji systemu bibliotecznego Prolib katalog Integro i system Prolib są nieczynne.
  2. O terminie reinstalacji Czytelnicy są informowani komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Biblioteki i w mediach społecznościowych.

§ 4

  1. Celem przeprowadzenia kontroli zbiorów Dyrektor Biblioteki ma prawo wstrzymać wydanie materiałów, względnie zamknąć poszczególne Wydziały na pewien okres.