Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu

Logo bazy Legimi


Nadchodzące wydarzenia:


Zapraszamy do udziału:

Logo Konkursu Twórczości Literackiej.
Logo Młodzieżowego Przeglądu Teatralnego

  Oferta dla nauczyciela:

  • Pomoc w wyborze literatury na dany temat,
  • Sporządzanie i wydruk zestawień bibliograficznych przydatnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
  • Instruktaż metodyczny dla nauczycieli-bibliotekarzy wszystkich rodzajów szkół,
  • Organizacja i prowadzenie lekcji bibliotecznych dla uczniów wszystkich typów szkół,
  • Prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym etc.

  Polecane książki: