Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu


Aktualności biblioteczne:


Oferta dla nauczyciela:

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu wspiera nauczycieli wszystkich typów szkół i przedszkoli, a także pracowników oświaty i placówek oświatowych. Biblioteka oferuje nauczycielom fachową pomoc wykwalifikowanych nauczycieli-bibliotekarzy w zakresie:

  • Pomocy w wyborze literatury na dany temat,
  • Sporządzania i wydruku zestawień bibliograficznych przydatnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
  • Instruktażu metodycznego dla nauczycieli-bibliotekarzy wszystkich rodzajów szkół,
  • Organizacji i prowadzenia lekcji bibliotecznych dla uczniów wszystkich typów szkół,
  • Prowadzenia zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym etc.

E-usługi:

Zachęcamy Państwa do zamawiania drogą elektroniczną, zestawień b-ficznych na dowolny temat, w oparciu o bazę artykułów z czasopism i rozdziałów książek zgromadzonych w naszej bibliotece. Świadczymy również usługi skanowania fragmentów książek i czasopism a gotowe kopie cyfrowe tych dokumentów wysyłamy na podany adres email.


Polecane książki: