Tematyka spotkań warsztatowych TIK

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu zaprasza nauczycieli różnych przedmiotów, wychowawców oraz nauczycieli bibliotekarzy do udziału w bezpłatnych szkoleniach. Terminy szkoleń zostaną ustalone po zebraniu grup. Przewidywany czas szkolenia 45 min. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia dla zorganizowanych grup nauczycieli w macierzystej placówce oświatowej.

Kontakt:
 • Ewa Pachniak, Agata Jurek: tel. (48) 345-98-37 w. 116;  (48) 345-95-50 w. 116; email: informacja@bp.radom.pl
Tematyka szkoleń:
 1. Internetowy niezbędnik nauczyciela bibliotekarza.
 2. Bezpieczeństwo w sieci.
 3. Tworzenie mapy ciekawych miejsc w sieci z zastosowaniem Pearltrees.
 4. ToonDoo – serwis do tworzenia komiksów.
 5. Padlet – wirtualna tablica.
 6. Odwrócona lekcja – praca z otwartymi zasobami edukacyjnymi.
 7. Animoto – tworzenie krótkich filmów wideo z obrazów.
 8. Wykorzystanie w szkole pracy w chmurze.
 9. Tworzenie prezentacji multimedialnej w Open Office Impress.
 10. Prezi – nietypowe prezentacje.
 11. Tworzenie strony internetowej szkoły, biblioteki (cykl spotkań).
 12. Tworzenie gazetki szkolnej w kreatorze Qmam.
 13. Nowe formy promocji książki.
 14. Darmowe oprogramowanie w pracy nauczyciela.
 15. TIK w edukacji wczesnoszkolnej.
 16. Praca na platformie edukacyjnej Moodle.

Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w warsztatach oraz materiały szkoleniowe.