Regulamin udostępniania zbiorów

V. Wydział Zbiorów Specjalnych

§ 21

Z Wydziału Zbiorów Specjalnych mogą korzystać wszyscy zainteresowani po okazaniu karty bibliotecznej, dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

§ 22

Użytkownik wypożycza dokumenty dostępne w Wydziale Zbiorów Specjalnych potwierdzając wypożyczenie podpisem.

§ 23

 1. Użytkownik ma prawo wypożyczyć jednorazowo 4 dokumenty na okres nie dłuższy niż 30 dni. Przed upływem terminu zwrotu można je prolongować osobiście, telefonicznie lub on-line. Czynność tę można wykonać tylko jeśli dana pozycja nie jest zarezerwowana przez innego czytelnika. Okres na który można wykonać prolongatę zależy od rodzaju dokumentu.
 2. Zamówione książki oczekują na Czytelnika 1 dzień.
 3. Czytelnik może zarezerwować dokument, który jest aktualnie wypożyczony. O dostępności zarezerwowanego egzemplarza Czytelnik jest powiadamiany drogą elektroniczną na skrzynkę pocztową. Zarezerwowany dokument oczekuje na Czytelnika 3 dni.
 4. Bibliotekarz w uzasadnionych przypadkach może skrócić okres rezerwacji lub ją anulować.

§ 24

 1. Filmy na płytach DVD wypożyczane są bezpłatnie na ściśle określony czas:
  • filmy i lektury szkolne – na 3 dni,
  • filmy edukacyjne, dokumentalne i seriale – na 7 dni.
 2. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych filmów pociąga za sobą następujące konsekwencje:
  • system komputerowy automatycznie nakłada blokadę dalszych wypożyczeń w całej Bibliotece,
  • wniesienie opłaty w wysokości 1,00 zł za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu płyty DVD z filmem,
  • pisemne upomnienie na koszt Czytelnika.
 3. Audiobooki, płyty z muzyką oraz materiały do nauki języków obcych są wypożyczane na okres 30 dni. Niezwrócenie w terminie tych dokumentów pociąga za sobą następujące konsekwencje:
  • system komputerowy nakłada blokadę dalszych wypożyczeń w całej Bibliotece,
  • wniesienie opłaty 0,20 zł za dzień przekroczenia terminu zwrotu,
  • pisemne upomnienie na koszt Czytelnika.
 4. Kolekcja książek wydanych przed 1945 rokiem oraz księgozbiór podręczny jest udostępniany na miejscu w Czytelni.

§ 25

Poszanowanie zbiorów przez dbałość o ich stan jest obowiązkiem użytkownika, który ma prawo zwrócić uwagę Bibliotekarzowi, że wypożyczony dokument jest zniszczony lub uszkodzony.

§ 26

Za zgubienie lub zniszczenie dokumentu użytkownik jest zobowiązany odkupić ten sam tytuł lub inny wskazany przez Bibliotekarza. Wartość odkupionych materiałów nie może być mniejsza niż:

  • płyty CD 25,00 zł – 70,00 zł,
  • nuty – 30,00 zł,
  • filmy DVD i VHS 50,00 zł – 100,00 zł,
  • książki – 50,00 zł.
Skip to content