Dla bibliotekarza

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu wspiera nauczycieli-bibliotekarzy wszystkich typów szkół. Oferujemy swoją pomoc w zakresie:

  • Prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia,
  • Pomocy w wyborze literatury na dany temat,
  • Sporządzania i wydruku zestawień bibliograficznych przydatnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
  • Instruktażu metodycznego dla nauczycieli-bibliotekarzy wszystkich rodzajów szkół,
  • Organizacji i prowadzenia lekcji bibliotecznych dla uczniów wszystkich typów szkół,
  • Prowadzenia zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym etc.