Nowości dla nauczycieli – wrzesień – 2023r.

Wierszyki uczące matematyki : rymowanki o liczbach i emocjach z kartami pracy i propozycjami zabaw ruchowych / Aleksandra Świstak, Mateusz Świstak. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2023.

Proste karty pracy, propozycje ćwiczeń ruchowych, ilustracje do pokolorowania i zabawne wierszyki – oto składniki, które tworzą przepis na atrakcyjną formę rozwijania kompetencji matematycznych! Dziesięć rymowanek wraz z dołączonymi do nich zadaniami i rysunkami to propozycja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. [źródło: www.azymut.pl].

Język angielski : karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Część 1 / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia – Wydawnictwo Harmonia, 2023.

Publikacja przeznaczona jest dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem, dysleksją oraz innymi deficytami rozwojowymi, a także dla dzieci rozpoczynających naukę języka angielskiego. Może być stosowana jako pomoc dydaktyczna w placówkach edukacyjnych, a także podczas pracy w domu jako materiał pomocniczy dla rodziców. Będzie przydatna na wszystkich etapach edukacji: w przedszkolach (masowych i specjalnych), w klasach integracyjnych, oddziałach edukacyjno-terapeutycznych oraz podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Część 1 zawiera słownictwo z działów: kolory liczby kształty zabawki owoce warzywa zwierzęta hodowlane zwierzęta egzotyczne. [źródło: www.azymut.pl].

Język angielski : karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Część 2 / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia – Wydawnictwo Harmonia, 2023.

Część 2 zawiera słownictwo z działów: szkolne akcesoria ciało rodzina dom przyimki przymiotniki rok codzienność Boże Narodzenie Wielkanoc. [źródło: www.azymut.pl].

Plastyka w edukacji wczesnoszkolnej / Jerzy Tomala. Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2023.

Niewątpliwym walorem zarówno pierwszej, jak i drugiej części opracowania jest ilustrowanie zagadnień plastycznych pracami uczniów wykonanymi przez nich na lekcjach, a pochodzącymi z kolekcji autora. Dzięki temu nauczyciel może się przekonać, że realizacja treści wynikających z podstawy programowej jemu także może się powieść a rezultaty jego pracy dydaktycznej i wychowawczej mogą być równie interesujące. Prezentowany tekst składa się z dwóch części. W pierwszej autor w sposób syntetyczny omawia wszystkie dyscypliny sztuk plastycznych (rozdz. 1) oraz plastyczne środki wyrazu, czyli język sztuk plastycznych (rozdz. 2), zawsze odnosząc prezentowaną wiedzę do możliwości wykorzystania jej w praktyce szkolnej. [źródło: www.azymut.pl].

Moje spotkanie z pedagogiką Marii Montessori : praca zbiorowa / pod redakcją Małgorzaty Mikszy. Kraków : Impuls, 2023, 2023.

Niniejszy album jest poświęcony rozwojowi umiejętności motoryki małej i koncentruje się na koordynacji manualnej, doskonaleniu psychomotoryki oraz umiejętności manipulowania obiektami. Służą temu ćwiczenia uporządkowane tematycznie: 1. Otwieranie i zamykanie 2. Przykręcanie i odkręcanie 3. Ćwiczenie ekspresji 4. Zakładanie i zdejmowanie 5. Wkładanie i wyjmowanie. Album jest przeznaczony nie tylko dla pedagogów, którzy już stosują metodę Montessori, lecz także dla nauczycielek i nauczycieli, którzy chcieliby zacząć ją wykorzystywać w pracy z dziećmi, oraz dla zainteresowanych rodziców. [źródło: www.azymut.pl].

Edukacja dla przedsiębiorczości : z teorii i praktyki kształcenia nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych / Joanna Malinowska, Marta Kondracka-Szala.  Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2023.

Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej został opisany proces prowadzący do opracowania koncepcji autorskiego programu edukacji dla przedsiębiorczości dla studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a w drugiej zaprezentowano ten program. Sięgnięto w niej do wzorców międzynarodowych, szczególnie fińskich. W tym kraju nie tylko mówi się o potrzebie edukacji dla przedsiębiorczości, lecz także z powodzeniem prowadzi się ją na wszystkich etapach kształcenia, od edukacji małego dziecka po kształcenie uniwersyteckie. [źródło: www.azymut.pl].

Kim będę, gdy dorosnę : wiersze o zawodach : kto gdzie pracuje i czym się zajmuje / Weronika Dorożko. – Kraków : Greg Wydawnictwo, [2023].

Dzieci zwykle żywo interesują się tym, jaką pracę wykonują ich rodzice, dziadkowie i inni znani im dorośli. Czasem łatwo wyjaśnić, na czym ta praca polega, ale są też zawody, które nie tak łatwo wytłumaczyć. Przedstawiamy książeczkę, która w formie łatwych do zrozumienia, krótkich wierszyków wyjaśnia, czym zajmują się przedstawiciele ponad 170 zawodów – od bardzo tradycyjnych do nowoczesnych i nietypowych. Każdemu wierszykowi towarzyszy zdjęcie lub ilustracja. Maluchy dowiedzą się z tej książeczki wielu ciekawych rzeczy, poszerzą swoją wiedzę o świecie, a może też znajdą inspirację do tego, kim same zostaną w przyszłości. [źródło: www.azymut.pl].

Mitologia Greków i Rzymian w komiksie / napisala Sandrine Mirza ; przeł. Martyna M. Lemańczyk ; zilustrowała Clotka. Warszawa : Nasza Księgarnia, 2023.https://katalog.bp.radom.pl/integro/site/recorddetail/0813402278294

Jak narodziła się Atena? Kim byli bogowie z Olimpu? Dlaczego Odyseusz to mistrz forteli? Jakich dwanaście prac wykonał Herakles? Z jakiego powodu wybuchła wojna trojańska? Kto zabił Minotaura? Odkryj przygody bogów oraz herosów z mitologii greckiej i rzymskiej opowiedziane w formie komiksu – od powstania świata za sprawą Gai i Uranosa aż po założenie Rzymu przez Romulusa i Remusa. Książka zawiera ponad 20 komiksowych opowieści, drzewo genealogiczne bogów oraz dodatkowe informacje wyjaśniające realia, kontekst historyczny, nawiązania do mitów w sztuce czy we frazeologizmach. [źródło: www.azymut.pl].

Podobne wpisy