Nowości dla nauczycieli – maj – 2023r.

Okładka książki, pt. "Zapominalska kotka MOG"

Zapominalska kotka Mog / tekst i ilustracje Judith Kerr ; [przekł.: Zofia Raczek]. – Warszawa : Wydawnictwo Mamania, cop. 2022.

Mog jest przemiłą kotką, kochaną przez całą rodzinę, jednak… okropnie zapominalską! Zapomina o istnieniu kocich drzwiczek, zapomina, że już jadła kolację… Strach pomyśleć, o czym jeszcze może zapomnieć! Ale pewnego razu zapominalstwo Mog baaardzo się przydaje. Judith Kerr – brytyjska autorka i ilustratorka książek dla dzieci, odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego. Jej seria o kotce Mog to klasyka brytyjskiej literatury dziecięcej, od ponad 50 lat nieustająco wznawiana i czytana. [źródło opisu: www.azymut.pl].

Dydaktyka akademicka – nowe konteksty, nowe doświadczenia / redakcja naukowa Iwona Maciejowska, Anna Sajdak-Burska. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, © 2022.

Oddajemy do Państwa rąk zbiór artykułów napisanych przez nauczycieli akademickich – praktyków i osoby zajmujące się naukowo dydaktyką akademicką, metodyką nauczania zdalnego, dydaktykami przedmiotowymi oraz naukowców badających i wspierających rozwój kadry akademickiej. Wśród autorów znajdziemy wykładowców różnych kierunków – od chemii poprzez filologie aż po archeologię – którzy dzielą się przykładami dobrych praktyk.
(aut. Redaktorki tomu). [źródło opisu: www.azymut.pl].

Sex : to o czym dorośli ci nie mówią, (bo często sami nie wiedzą) / napisał: Boguś Janiszewski ; narysował: Max Skorwider. – Poznań : Publicat Wydawnictwo, 2022.

Nie będziemy nią gorszyć, tylko edukować, odpowiadając na różne pytania dotyczące płci. Na przykład takie: Czy da się żyć bez rozmnażania? Skąd się wziął wynalazek płci i jak życie dawało sobie radę bez niego przez 2 miliardy lat? Jak to jest mieć na raz 3 miliony dzieci, skoro nam, ludziom, z jednym bywa trudno? Ile w końcu jest płci? Dwie czy więcej? I co ma wspólnego płeć z cebulą? Czy orientacji płciowej można się nauczyć? Czy można umrzeć z miłości?.[źródło opisu: www.azymut.pl].

Lisek z Leonowa : utrwalanie głosek L i Li / Kamila Dudziec, Hanna Głuchowska, Agnieszka Tarczyńska-Płatek. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2023.

Najnowszy zeszyt z serii Mównica Logopedyczna dedykowany jest uczestnikom terapii logopedycznej, u których wywołano lub skorygowano głoski [l] i [li], oraz tym, którzy wymagają utrwalania tychże głosek. Ponad 60 kart zawiera ćwiczenia stymulujące rozwój sprawności językowych dzieci poprzez: – wzbogacanie słownictwa (również rzadko spotykanego w najbliższym otoczeniu dziecka) – kształcenie słuchu fonemowego – ćwiczenia analizy słuchowej i wzrokowej – kształcenie słuchowe (rymy) – ćwiczenia gramatycznej warstwy języka – trening skupiania uwagi – trening pamięci – stymulowanie myślenia i spostrzegawczości – rozwijanie orientacji przestrzennej i wyobraźni – rozwijanie sprawności komunikacyjnych. [źródło opisu: www.azymut.pl].

Dziecko w rodzinie : kontekst prawno-metodyczny / red. Ewa Grudziewska. Warszawa : Difin, 2022.

Obiektem zainteresowania publikacji jest dziecko w rodzinie w kontekście prawno-metodycznych wskazań dla pracowników socjalnych udzielających w swojej codziennej pracy wsparcia i pomocy tej grupie osób, które ze względu na swoją sytuację nie są w stanie poradzić sobie z doświadczanymi trudnościami czy kryzysami. Dobór podjętej tematyki nie jest przypadkowy, ponieważ chodzi przede wszystkim o pokazanie, w jaki sposób należy interpretować i stosować obowiązujące przepisy prawa w pracy z klientami pomocy społecznej i ich rodzinami w oparciu o ideę pomagania osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczając różnorodnych trudności, problemów czy też kryzysów.
 Książka adresowana jest adresowana do osób kształcących przyszłych przedstawicieli helping professions, tj. pracowników socjalnych, asystentów rodzin, pedagogów, psychologów, wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz placówkach socjalizacyjnych. W szczególny sposób skierowana jest do rodzin jako swego rodzaju drogowskaz w ich codziennym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej i socjalizacyjnej.. [źródło opisu: www.azymut.pl].

Wybrane współczesne problemy edukacji ogólnokształcącej i artystycznej : w stronę kompetencji kluczowych / red. Ewa Kochanowska, Rafał Majzner. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022.

Treści zawarte w monografii ukierunkowane są na realizację edukacji we współczesnych uwarunkowaniach, w tym w sytuacji państwa polskiego ogarniętego pandemią (…). Monografia dostarcza bardzo dużo interesujących materiałów dotyczących współczesnej edukacji, prowadzonej w epoce cywilizacji cyfrowej, a jednocześnie dotkniętej pandemią, wymuszającą kształcenie zdalne. Z pewnością powinna zainteresować nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli muzyki, a także stanowić dobrą pomoc dydaktyczną dla studentów pedagogiki. (aut. prof. dr. hab. Kazimierz Żegnałek (fragment recenzji). [źródło opisu: www.azymut.pl].

Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży: pozytywny poradnik dla rodziców i bliskich / Jagoda Różycka. – Kraków : MANDO, © 2022.

Jagoda Różycka, ceniona psycholożka i psychodietetyczka, w przystępny sposób przekazuje rzetelną wiedzę, która pozwoli zrozumieć Twoje dziecko w chorobie i znaleźć sposoby niesienia mu pomocy. Dzięki tej książce dowiesz się: co się dzieje, gdy Twoje dziecko ma problemy z jedzeniem, jak wspierać chorujące dziecko, na jakie zachowania zwracać uwagę. Można pokonać zaburzenia odżywiania, można jeść normalnie, można mieć zdrowe ciało, można lubić swoje ciało po zaburzeniach odżywiania, można mieć dobrą samoocenę i nie przejmować się wyglądem. Jest to w zasięgu każdej osoby chorej i jej otoczenia. [źródło opisu: www.azymut.pl].

Trauma u młodzieży : konsekwencje i uwarunkowania / Magdalena Kobylarczyk-Kaczmarek, Nina Ogińska-Bulik. Warszawa : Difin, 2023.

Współczesne czasy są źródłem licznych zagrożeń i kryzysów, związanych z różnego rodzaju wypadkami, kataklizmami, zagrażającymi życiu chorobami, aktami przemocy, a ostatnio także pandemią COVID-19 czy wojną w Ukrainie. Doświadczenie traumy w okresie dzieciństwa czy adolescencji może mieć istotny wpływ na funkcjonowanie jednostki w okresie dorosłości. Zważywszy na fakt coraz większego rozpowszechnienia zdarzeń traumatycznych i pogarszającego się zdrowia psychicznego nastolatków, rośnie zapotrzebowanie na badania w tym obszarze. Można także przewidywać, że wzrośnie liczba młodych osób wymagających profesjonalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Monografia podejmuje niezwykle ważną problematykę, jaką jest doświadczanie traumy przez młodzież, jej konsekwencje i czynniki warunkujące. Monografia jest przeznaczona dla szerokiego grona osób zainteresowanych problematyką traumy, w tym rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży po doświadczeniach traumatycznych, profesjonalistów (głównie terapeutów) pracujących z młodzieżą po traumie. Książka będzie także cennym źródłem wiedzy dla studentów psychologii, medycyny, zdrowia publicznego, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu interwencji kryzysowej i psychotraumatologii. [źródło opisu : www.azymut.pl].

Podobne wpisy