Nowości dla studentów (02.2019)

Stosowana psychologia rehabilitacji / Stanisław Kowalik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Rehabilitacja medyczna
Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach / Anna Barczak, Adrianna Ogonowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Prawo ochrony środowiska
Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków / Mieczysław K. Błaszczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Środowisko człowieka
Energetyka odnawialna w budownictwie : magazynowanie energii / redakcja naukowa Dorota Chwieduk, Maciej Jaworski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Odnawialne źródła energii
Ochrona środowiska dla inżynierów / redakcja naukowa Jacek Krystek ; autorzy Grzegorz Wielgosiński i in. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Inżynieria środowiska
Okulistyka / redakcja Andrzej Grzybowski. - Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Okulistyka
Java : to takie proste : praktyczne wprowadzenie do programowania / Bryson Payne ; [przekład Witold Sikorski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Programowanie (informatyka)
Szkoły doktorskie : komentarz do art. 198-216 oraz 259-264 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce / Łukasz Kierznowski. - Wydanie I, stan prawny na dzień 1 października 2018 r. - Warszawa : Difin, 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Studia doktoranckie
Chirurgia. T. 1, Podstawy chirurgii, zakażenia w chirurgii, chirurgia urazowa, chirurgia gruczołów wydzielania wewnętrznego, chirurgia klatki piersiowej / pod redakcją Wojciecha Noszczyka. - Wydanie I - 8 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Chirurgia
Chirurgia. T. 2, Chirurgia serca i naczyń obwodowych, chirurgia przełyku i jamy brzusznej, niektóre wybrane problemy chirurgii / pod redakcją Wojciecha Noszczyka. - Wydanie I - 8 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Chirurgia
Skip to content