Nowości dla nauczycieli (02.2019)

Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym : wskazówki dla nauczycieli dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Karolina Skarbek, Irmina Wrońska. Kraków : CEBP 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Diagnoza pedagogiczna
Szyfrogramy logopedyczne : szereg szumiący, syczący, ciszący, głoski L i R / Magdalena Jarosz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Korekcja mowy
Badanie wymowy dziecka : kwestionariusz obrazkowo-wyrazowy dla dzieci 5-letnich i starszych / Hanna Duda ; [Ilustracje: Jakub Kozak]. - Gdańsk : copyright Wydawnictwo Harmonia, 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Diagnoza logopedyczna
Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu : poradnik dla nauczycieli / redakcja Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz. - Gliwice : Wydawnictwo Komlogo, 2017.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli : wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi : (z suplementem elektronicznym) / Ewa Góra, Renata Mroczkowska. - Stan prawny z dnia 26 lipca 2018 r. - Gdańsk : ODDK, 2018

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Dokumentacja pracownicza
Finansowanie zadań oświatowych : nowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji / Agata Piszko. - Warszawa : Infor PL, copyright 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Prawo oświatowe
Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych : praktyczny poradnik, wzory dokumentów : (z suplementem elektronicznym) / Jakub Szajdziński, Konrad Cioczek, Martyniusz Rak, Karol Zaczek. - Stan prawny: 25 maja 2018 r. - Gdańsk : ODDK, 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Ochrona danych osobowych
Karty pracy na koncentrację : edukacja wczesnoszkolna / [Magdalena Hinz]. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Karty pracy ucznia
Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole / Marzenna Czarnocka. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym / Barbara Bilewicz-Kuźnia. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Matematyka (przedmiot szkolny)
Skip to content