Nowości dla studentów (02.2018)

Prawo pracy : zarys wykładu / (redaktor) Herbert Szurgacz, Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Artur Tomanek. - Wydanie 5. - Warszawa : Difin, 2017.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Prawo pracy
Dramat staroindyjski : Bhasa - Kalidasa / przekład, wstęp i opracowanie Maria Krzysztof Byrski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2017.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Literaturoznawstwo
Problemy readaptacji skazanych i pomoc w ich resocjalizacji / Magdalena Lubińska-Bogacka. - Kraków : Petrus, copyright 2017.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Pedagogika penitencjarna
Prawo karne : zarys problematyki / Jerzy Lachowski, Andrzej Marek. - 4. wydanie, stan prawny na 1 stycznia 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Prawo karne
System zarządzania kryzysowego : diagnoza i kierunki doskonalenia / Grzegorz Pietrek. - Warszawa : Difin, 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Zarządzanie kryzysowe
Technologie informacyjne dla studentów / Karol Przeździecki, Witold Sikorski, Wiktor Treichel. - Warszawa : WITKOM (Salma Press), 2017.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Technologia informacyjna (IT)
System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach systemowych wybranych państw / Piotr Mickiewicz. Warszawa : Difin, 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Bezpieczeństwo narodowe
Metody inwestowania na rynkach finansowych / Krzysztof Borowski. - Warszawa : Difin, 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Rynek finansowy
Mikrobiologiczne zanieczyszczenia żywności / Pasqualina Laganà, Gabriella Caruso, Caterina Barone, Giorgia Caruso, Salvatore Parisi, Lucia Melcarne, Francesco Mazzù, Antonino Santi Delia ; [przekład Agnieszka Błaszczak]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2017.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Mikrobiologia
Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej / redakcja naukowa Józef Pfaff ; [autorzy Anna Kuzior, Józef Pfaff, Lucyna Poniatowska, Małgorzata Rówińska, Marzena Strojek-Filus]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2017.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Rachunkowość finansowa
Skip to content