Nowości dla nauczycieli (02.2018)

Przekształcenia szkół w obliczu reformy w pytaniach i odpowiedziach : harmonogram ustalania planu sieci szkół, wzory dokumentów / [autorzy Michał Łyszczarz, Dariusz Skrzyński, Leszek Zaleśny]. - Warszawa : Oświata Grupa Wydawnicza - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2017.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Reforma oświaty w Polsce (2017)
Rozłączone dzieci : program Brain Balance dla dzieci z autyzmem, ADHD, dysleksją i innymi zabrzeniami neurologicznymi / Robert Melillo ; [przekład: Karol Jaroszewski]. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Rozwój psychofizyczny dziecka
Znaczenie praktyk pedagogicznych w procesie kształcenia nauczycieli / Małgorzata Żytko, Lidia Nowakowska, Dorota Sobierańska, Aleksandra Szyller. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, copyright 2018

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Kształcenie nauczycieli
Wiedza osobista dziecka w refleksji i praktyce nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Kochanowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Uczniowie
Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym : wskazówki dla nauczycieli dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Karolina Skarbek, Irmina Wrońska. - Wydanie 3., poprawione. - Kraków : CEBP 24.12, 2017.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Diagnoza pedagogiczna
U progu czytelnictwa: zainteresowania książką i przygotowanie czytelnicze dzieci sześcioletnich w ujęciu temporalnym / Małgorzata Centner-Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Czytelnictwo dzieci
Kinezjologia edukacyjna w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną / Magdalena Wójcik. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Kinezjologia edukacyjna
Dobasoli do kanuka : ćwiczenia czytania pseudowyrazów dla dzieci z dysleksją / Dominika Kamińska, Alicja Ślęzak-Stachulak. - Wydanie 4. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Czytanie ze zrozumieniem
Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa / redakcja naukowa Marek Górka. - Warszawa : Difin, 2017.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło przedmiotowe Cyberprzemoc
Świetlica szkolna : zmiany w nowym systemie oświaty, zasady organizacji, najczęstsze błędy / [autor Dariusz Skrzyński]. - Warszawa : Oświata Grupa Wydawnicza - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2017

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Prawo oświatowe

 

 

 

Drodzy Czytelnicy!!!
Rusza nowy Budżet Obywatelski Mazowsza na rok 2023, a w jego ramach nasz projekt “Zielona Czytelnia” (numer: 138).

Celem tego projektu jest stworzenie miejsca odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta oraz czytelników Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu przy ul. T. Kościuszki 5a. Zachęcamy nie tylko naszych czytelników do włączenia się w projekt i poparcia go. Serdecznie prosimy o oddanie głosu.

Więcej informacji o projekcie “Zielona Czytelnia” pod adresem www – https://bom.mazovia.pl/projekt/1268#project-preview-overlay

Skip to content