Regulamin udostępniania zbiorów

VI. Wypożyczalnia międzybiblioteczna

§ 27

 1. Wypożyczalnia międzybiblioteczna realizuje zamówienia bibliotek krajowych.

§ 28

 1. Warunkiem korzystania z Wypożyczalni międzybibliotecznej jest posiadanie karty bibliotecznej.

§ 29

 1. Zamówienia na sprowadzenie z innych bibliotek książek można składać drogą:
  • elektroniczną – na specjalnym formularzu Rejestru Wypożyczeń Międzybibliotecznych,
  • osobiście – w Bibliotece.

§ 30

 1. Jednorazowo Czytelnik może złożyć zamówienie na 3 tytuły książek.

§ 31

 1. Książki zamówione i sprowadzone z innej biblioteki będą udostępnione tylko do korzystania na miejscu w Czytelni.

§ 32

 1. Okres wypożyczenia książek ustala Bibliotekarz w porozumieniu z macierzystą biblioteką, z której pochodzi dana książka.

§ 33

 1. Książka znajdująca się w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu lub jej filiach nie może być sprowadzona z innej biblioteki.

§ 34

 1. Za zagubienie lub zniszczenie książki odpowiada materialnie Czytelnik.

§ 35

 1. Koszty związane ze sprowadzeniem i odesłaniem materiałów bibliotecznych pokrywa Biblioteka.