Polityka prywatności

Zasady ogólne Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Biblioteka Pedagogiczna  jest administratorem danych. Polityka Prywatności ma na celu umożliwiać zaznajomienie się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania przez Bibliotekę Pedagogiczną danych osobowych. Tym samym spełniany zostaje fundamentalny obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także…