Nowości dla nauczycieli – październik 2023r.

Kontakty z dzieckiem : jak regulować, jak egzekwować? : poradnik praktyczny / Joanna Hetman-Krajewska. – Stan prawny na 31 października 2022 r.  – Warszawa : Wolters Kluwer, 2022.

Publikacja zawiera jedyny na rynku tak obszerny zbiór wzorów pism stosowanych w sprawach o kontakty z dzieckiem – zarówno z punktu widzenia osób uprawnionych do kontaktów (rodziców, dziadków czy innych osób bliskich), jak i osób zobowiązanych do wydawania dziecka na kontakty (z reguły jest to tzw. rodzic pierwszoplanowy, z którym dziecko mieszka na stałe). Książka jest przeznaczona dla osób niebędących prawnikami, które mają problemy rodzinne powiązane z kwestią kontaktów z dzieckiem, a także dla pełnomocników procesowych zamierzających świadczyć pomoc prawną w takich sprawach. Będzie przydatna również mediatorom, psychoterapeutom i psychoedukatorom pomagającym rodzinom przechodzącym kryzys. [źródło opisu: www.azymut.pl].

Psychologia edukacyjna / red. Dorota Bednarek, współpr. Hanna Bednarek. Warszawa : PWN, 2023.

Psychologia edukacyjna to niezbędna pozycja w bibliotece każdego psychologa zatrudnionego w szkole, przedszkolu lub innej placówce edukacyjnej, a także studenta, który przygotowuje się do tej roli. Zespół specjalistów pod kierunkiem Doroty Bednarek i Hanny Bednarek opracował kompendium wiedzy na temat zadań psychologa pracującego w sektorze edukacji. [źródło opisu: www.azymut.pl].

Język polski : sprawdziany dla klasy 4 / [autorki: Anna Lasek, Katarzyna Zioła-Zemczak]. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o., cop. 2023.

Sprawdziany zostały opracowane zgodnie z podstawą programową i stanowią niezastąpioną pomoc przed testami weryfikującymi wiedzę z danego zakresu Polecamy również pozycję: Matematyka : sprawdziany dla klasy 4. [źródło opisu: www.azymut.pl].

Byki Weroniki : historyjki ortograficzne / Joanna Krzyżanek ; il. Zenon Wiewiurka. – Poznań : Centrum Edukacji Dziecięcej – Publicat, cop.  2022.

Jak wziąć byki za rogi i pisać ortograficznie? Opowiadania z zaznaczonymi trudnościami, wyszukiwanki trudnych wyrazów i zabawne reguły. Wszystkie trudności ortograficzne, m.in. u-ó, ż-rz, ch-h, zmiękczenia itp. Zapraszamy do świata przezabawnych opowiastek znanej autorki Joanny Krzyżanek. [źródło opisu: www.azymut.pl].

Głowy łamanie : 100 ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas I-III / Katarzyna Michalec. Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia – Wydawnictwo Harmonia, 2023.

Zabawa to najlepsza forma nauki. Prezentowany zbiór 100 bardzo różnorodnych zadań z pewnością uprzyjemni czas dzieciom w wieku wczesnoszkolnym. Ćwiczenia te rozwijają spostrzegawczość, kreatywność oraz logiczne myślenie. Publikacja może być pomocna nauczycielom wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, opiekunom dzieci, a także rodzicom. Zawiera takie typy zadań, jak: ćwiczenia ortograficzne zadania z tekstem uzupełnianie i układanie zdań zadania z elementami kodowania labirynty kolorowanki krzyżówki zagadki. [źródło opisu www.azymut.pl].

Ocenianie zachowania : jak robić to lepiej ? : trzy modele oceniania zachowania z komentarzem / Sylwia Jaskulska, Aleksandra Dopierała, Michalina Mruczyk, Renata Racinowska, Alicja Staszczuk ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań : UAM Wydawnictwo Naukowe 2023.

Czym jest ocenianie zachowania i czemu służy? Czy jest konieczne? Czy może sprzyjać rozwojowi uczniów i uczennic? Wielu nauczycieli, uczniów oraz rodziców zadaje sobie te pytania. Autorki publikacji, jako nauczycielki, same od lat poszukują sensu oceniania zachowania, a także alternatywnych rozwiązań wobec powszechnie stosowanych systemów punktowych i ocen opisowych. W książce opisują zmianę (a może nawet rewolucję), na którą się zdecydowały – odejście od „ustalania oceny zachowania” na rzecz budowania w szkole klimatu dla uczniowskiej autorefleksji, a wszystko w granicach prawa oświatowego. Prezentują trzy modele, w których ocenianie zachowania to całoroczny proces wspomagający uczniów i uczennice w samopoznaniu, kształtowaniu kompetencji społeczno- emocjonalnych, świętowaniu sukcesów, wyciąganiu wniosków z potknięć, docenianiu wysiłku wkładanego we własny rozwój. [źródło opisu: www.azymut.pl].

Gimnastyka z Panem Miłoszem : : ćwiczenia przy muzyce dla dzieci w wieku 3-7 lat / Miłosz Konarski. – Kraków : CEBP 24.12 Sp. z o.o., 2023.

Dziecko przedszkolne charakteryzuje intensywny głód ruchu – zaspokajając go, ćwiczy mięśnie i cały układ ruchowy oraz przyzwyczaja układ krążenia do wzmożonej pracy. Będąc rytmikiem, Autor postanowił przygotować materiał, w którym punkt ciężkości będzie położony nie na umuzykalnianiu, lecz na ruchu – na zabawach realizujących założenia wychowania fizycznego w przedszkolu. Najistotniejszą częścią tej publikacji stały się więc konkretne ćwiczenia – nie pozbawione jednak walorów muzycznych i humorystycznych. Na płycie CD będącej częścią publikacji Czytelnicy znajdą osiem zupełnie nowych rozgrzewek – zróżnicowanych tematycznie, ułożonych od najłatwiejszych do najtrudniejszych (jednak po ich wprowadzeniu w zaproponowanej kolejności z tymi bardziej skomplikowanymi poradzą sobie także młodsze dzieci). Pozostałe dwie znane są już Czytelnikom miesięcznika „Bliżej przedszkola” i na płycie zostały zamieszczone jako bonus tracki. Każda z nagranych rozgrzewek stanowi kompletny, kilkuminutowy zestaw ćwiczeń. [źródło opisu: blizejprzedszkola.pl/].

Grupowy trening umiejętności społecznych : dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera / Kim Kiker Painter ; przekład: Agnieszka Kasprzyk. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2023.

Grupowy trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera stanowi gotowy program nauczania, przeznaczony dla psychologów, nauczycieli i pozostałych specjalistów prowadzących tego typu terapię. Oparty na ustaleniach naukowych materiał stanowi wprowadzenie do zagadnienia zespołu Aspergera i problematyki umiejętności społecznych, w tym kwestii diagnostyki i oceny, znaczenia dobrych umiejętności społecznych oraz podejść terapeutycznych. Główna część publikacji jest przygotowana do powielania i składa się z opisu 10 sesji podstawowych oraz 13 sesji uzupełniających, które obejmują takie tematy, jak powitania, emocje, wyraz twarzy i umiejętności konwersacyjne. W każdej sesji przedstawiono określone cele i rezultaty, wyjaśnienie ich znaczenia, szczegółowe instrukcje krok po kroku przeznaczone dla osób prowadzących grupę oraz ulotki dla rodziców i nauczycieli. Kompletny i praktyczny program treningu umiejętności społecznych stanowi przydatny materiał dla psychologów, nauczycieli, rodziców oraz pozostałych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera. [źródło opisu : www.azymut.pl].

Podobne wpisy