Pakiety edukacyjne do realizacji polityki oświatowej państwa

Rolą bibliotek pedagogicznych  jest między innymi wspomaganie placówek oświatowych w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zadanie to nasza biblioteka realizuje poprzez dostarczanie literatury oraz gotowych materiałów edukacyjnych. W dziale Dla nauczycieli – Polityka oświatowa  zamieściliśmy pakiety edukacyjne będące pomocą dla Państwa w realizacji kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2023/2024. Zapraszamy do korzystania.

Podobne wpisy