Pakiety edukacyjne do realizacji polityki oświatowej państwa

Rolą bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych przepisów prawa oświatowego jest między innymi wspomaganie placówek oświatowych w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zadanie to realizowane jest przez dostarczanie literatury oraz gotowych materiałów edukacyjnych.

Opracowane przez nas pakiety edukacyjne w większości obejmują tylko dokumenty biblioteczne zakupione do naszej biblioteki w latach 2017-2021 –  książki, artykuły z czasopism i zbiory specjalne zgromadzone w naszej bibliotece z lat wcześniejszych pojawiają się w tych pakietach, których tematyka odnosi się do zagadnień kształtowania właściwych postaw uczniów. Aktualnych publikacji edukacyjnych zajmujących się tematyką wychowania w duch wartości jest ciągle stosunkowo mało na naszym rynku wydawniczym.

Selekcjonując materiały do zestawień bibliograficznych zaprezentowanych w pakietach, kierowała nami chęć pokazania zbiorów jak najbardziej aktualnych, adekwatnych do panującego obecnie w Ministerstwie Edukacji i Nauki spojrzenia na zadania edukacji.

Pakiety dostępne są w dziale Dla nauczyciela – Polityka oświatowa. Zapraszamy do korzystania.

Skip to content