O dziedzictwie kulturowym na zajęciach sieci współpracy i samokształcenia

Podczas zajęć 15 stycznia w naszej czytelni nauczyciele-bibliotekarze wysłuchali wykładu dr Jolanty Strojek (MSCDN w Radomiu) na temat wykorzystania tradycji i wartości w procesie wychowania młodych ludzi. Zapoznali się też z ciekawym projektem pn “Kufer pełen dziedzictwa”.  Kufer ten gromadzi przedmioty będące pamiątkami przeszłości, przedmiotami codziennego użytku stanowiącymi elementy dziedzictwa kulturowego. Projekt z udziałem kufra polega na tym, że wędruje on po szkołach, stając się pretekstem do prowadzenia zajęć z uczniami polegających na opisywaniu zawartych w nim przedmiotów, wykonywaniu kreatywnych zadań, dodawaniu własnych obiektów etc. Wszystkim uczestnikom spotkania bardzo dziękujemy za przybycie i zapraszamy ponownie.

Podobne wpisy