Prolongata dokumentów

Wszystkie dokumenty biblioteczne, których termin zwrotu wypadł między 13 marca a 25 maja 2020 r. zostały automatycznie prolongowane do 8 czerwca 2020 r. System biblioteczny nie naliczy opłaty za przetrzymanie książek w terminie od 13 marca do końca czerwca 2020 r.

Podobne wpisy