Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, ul. Kościuszki 5A, 26-600 Radom, email: pedagogiczna@bp.radom.pl, tel. 48 345-95-50.
 1. Administrator  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną: iod@ckziu.radom.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • korzystania ze zbiorów biblioteki dane będą przetwarzane na podstawie przepisu prawa Ustawa o Bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 i udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody,
 • udziału w imprezach bibliotecznych – dane będą przetwarzane na podstawie wyrażanej zgody uczestnika,
 • udziału w szkoleniach  – dane będą przetwarzane na podstawie zgody uczestnika
 1. Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu nie przekazuje danych osobowych do Państw Trzecich i organizacji międzynarodowych.
 1. Dane osobowe czytelników, którzy w przeciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych nie wykonali żadnej aktywności na swoim koncie bibliotecznym, nie posiadają wypożyczonych materiałów bibliotecznych, oraz nie posiadają jakichkolwiek zaległości wobec Biblioteki, będą usuwane.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podane przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 1. Brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, skutkować będzie odmową wypożyczania zbiorów bibliotecznych za zewnątrz.
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Zaznacz cookies, które akceptujesz:
Powrót