“Jak dbać o swój wizerunek w internecie?” – relacja z zajęć z uczniami klasy 5 PSP Nr 14 w Radomiu.

W piątek 10 listopada odbyły się w naszej bibliotece kolejne zajęcia poświęcone tworzeniu wizerunku w internecie i dbaniu o jego bezpieczeństwo. Uczniowie klasy 5 Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu wzięli udział w dyskusji na temat znaczenia ustawienia poziomów widoczności na platformach społecznościowych, takich jak Facebook. Omawiali, jak udostępniane treści kształtują ich cyfrowy wizerunek w oczach innych oraz jakie konsekwencje może mieć niewłaściwe zarządzanie swoim profilem w sieci.

Podczas zajęć uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jakie działania mogą podjąć, aby chronić swoją prywatność w internecie i unikać niebezpieczeństw związanych z nadmiernym ujawnianiem informacji osobistych. Omówili również różnicę między hejtem a konstruktywną krytyką, zwracając uwagę na negatywne skutki nękania w sieci oraz na to, jak konstruktywna krytyka może przyczynić się do rozwoju osobistego.

Podczas spotkania uczniowie aktywnie uczestniczyli w dyskusji, zadawali pytania i wykazywali zainteresowanie tematem. Zajęcia pozwoliły im lepiej zrozumieć, jak ważne jest świadome korzystanie z mediów społecznościowych oraz jakie kroki mogą podjąć, aby budować pozytywny i bezpieczny wizerunek w internecie.

Podobne wpisy