Nowości dla studentów (X.2020)

Okładka książkiOpis bibliograficzny książki
Zdjęcie okładki książki.Bioanalityka w nauce i życiu : nowe wyzwania w bioanalizie klinicznej i ocenie naturalnych surowców leczniczych. T. 1 / redakcja naukowa Irena Baranowska, Bogusław Buszewski. Warszawa : PWN, cop. 2020.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Biochemia
Zdjęcie okładki książkiBioanalityka w nauce i życiu : nowe strategie analityczne i rozwiązania aparaturowe. T. 2 / redakcja naukowa Irena Baranowska, Bogusław Buszewski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło przedmiotowe Diagnostyka laboratoryjna (medycyna)
Zdjęcie okładki książkiCovid-19 : ustawy antykryzysowe : zbiór przepisów z omówieniem / Natalia Krej. - Stan prawny: 25.4.2020 r. - Warszawa : C. H. Beck, 2020.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Kryzys gospodarczy
Zdjęcie okładki książkiFizjologia roślin / redakcja naukowa Adriana Szmidt-Jaworska, Jan Kopcewicz. - Wydanie IV. - Warszawa : PWN, 2020.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Fizjologia roślin
Uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego na początku XXI wieku / red. Piotr Swoboda, Agnieszka Warchoł. Kraków : Avalon, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Bezpieczeństwo międzynarodowe
Zdjęcie okładki książkiMetody w psychoterapii dzieci i młodzieży oparte na dowodach / redakcja John R. Weisz, Alan E. Kazdin ; tłumaczenie Robert Andruszko. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop.2020.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Praktyka psychologiczna oparta na dowodach empirycznych
Zdjęcie okładki książki:Zarządzanie różnorodnością w organizacji : aspekty psychopedagogiczne / Urszula Jeruszka, Mariola Wolan-Nowakowska. Warszawa : Difin, 2020.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Zarządzanie różnorodnością
Zdjęcie okładki książkiBezpieczeństwo zgromadzeń w Polsce : zarys problematyki / Marcin Jurgilewicz. - Wydanie pierwsze, stan prawny na dzień 15 czerwca 2020 r. - Warszawa : Difin SA, 2020.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Prawo o zgromadzeniach
Zdjęcie okładki książkiToksykologia. 1, Podstawy toksykologii ogólnej i toksykologia narządowa / redakcja naukowa Kamil Jurowski, Wojciech Piekoszewski. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020. Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Farmakodynamika
Zdjęcie okładki książkiToksykologia. 2, Toksykologia szczegółowa i stosowana / redakcja naukowa Kamil Jurowski, Wojciech Piekoszewski. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Bezpieczeństwo produktu
Skip to content