Nowości dla studentów (11.2018)

Geografia społeczna Polski / Grzegorz Węcławowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Geografia społeczna
Krótka historia psychologii / Joanna Zaręba. - Warszawa : Wydawnictwo RM, cop. 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło przedmiotowe Psychologia
Spory pracownicze : rozwiązywanie i zapobieganie / Aleksander Binsztok, Paweł Miłoszewski. - Wrocław : Wydawnictwo Marina, cop. 2018

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Mediacja (prawo)
Geochemia środowiska / Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Środowisko człowieka
Geologia historyczna / Włodzimierz Mizerski, Stanisław Orłowski. - Wydanie 3., zmienione. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Geologia historyczna
Gerontologopedia / redakcja naukowa Waldemar Tłokiński, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Osoby w wieku starszym
Polityka społeczna : nowe wydanie / redakcja naukowa Grażyna Firlit-Fesnak i Jacek Męcina. - Wydanie II, rozszerzone. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Polityka społeczna
Programowanie strukturalne : trendy programowania / Witold Malina, Piotr Mironowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Programowanie strukturalne
Techniki negocjacyjne / Krzysztof Kałucki. - Warszawa : Difin, 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Negocjacje
Wprowadzenie do psychologii / Andrzej Augustynek. Warszawa : Difin, 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Psychologia
Skip to content