|

Narzędzia do pracy z dziećmi cudzoziemskimi.

Poniżej zebrane zostały publikacje zawierające narzędzia do pracy z dziećmi cudzoziemskimi: testy fo diagnozy i monitorowania umiejętności edukacyjnych, materiały do nauki języka polskiego jako obcego oraz języka edukacji szkolnej, scenariusze zajęć.

  • Praca z uczniem cudzoziemskim – przewodnik dobrych praktyk dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów. Przewodnik dobrych praktyk  prezentuje dorobek projektu „Caerdydd — Warsaw Integracja Projekt. Integracja społeczna młodych obcokrajowców i ich rodziców poprzez edukację”. Publikacja adresowana jest do wszystkich, którzy pracują lub będą pracować z dziećmi cudzoziemskimi: dyrektorów szkół, nauczycieli, studentów i przedstawicieli organizacji pozarządowych.
  • Inny w polskiej szkole – poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi . Publikacja przygotowana w ramach projektu „I Ty możesz zdobyć wykształcenie w Warszawie!”, prowadzonego przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy oraz Fundację Polskie Forum Migracyjne w latach 2009–2011. Projekt skierowany na działania wspierające młodzież cudzoziemską objętą ochroną i ubiegającą się o status uchodźcy w Polsce. W publikacji znajdują się przykładowe scenariusze zajęć i narzędzia służące do pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem cudzoziemskim.
  • Uchodźcy: teoria i praktyka. Celem tej publikacji jest przedstawienie i rozpowszechnienie zróżnicowanych rezultatów projektu „Uchodźcy: teoria i praktyka” koordynowanego przez Stowarzyszenie „Jeden Świat” z Poznania. W tomie znajdują się teksty skierowane do różnych czytelników – działaczy organizacji pozarządowych, pracowników administracji, nauczycieli, trenerów, studentów, pracowników naukowych – zainteresowanych zjawiskiem uchodźstwa, a zwłaszcza jego polskim wymiarem.
  • Wielokulturowość w szkole/uczeń cudzoziemski. Materiały do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji. Materiały opracowane przez Fundację im. Mikołaja Reja w ramach projektu: „W polskiej szkole”. Wspieranie uczniów cudzoziemskich oraz szkół prowadzących oddziały przygotowawcze (materiały i szkolenia).
  • Dzienniczek-słowniczek. Narzędzie wspierające naukę języka polskiego dzieci z doświadczeniem migracyjnym.  Jest to narzędzie wspierające naukę języka polskiego przez dzieci z doświadczeniem migracji. Znajdą Państwo tutaj Przewodnik metodyczny dla nauczycieli, wyjaśniający na czym polega praca z “Dzienniczkiem-słowniczkiem”, jakie są cele jego stosowania i jak angażować do jego prowadzenia uczniów i ich rodziców.
  • Szkoła integracji międzykulturowej to publikacja dla pedagogów i psychologów szkolnych, ale też dla nauczycieli, którzy kształcą klasy międzykulturowe. Publikacja prezentuje model pracy w klasie międzykulturowej – WISE – który jest efektem wieloletnich doświadczeń Polskiego Forum Migracyjnego w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w polskiej szkole. Niniejsza publikacja zawiera opis modelu, a także scenariusze lekcji przygotowane w oparciu o jego założenia, wraz z załącznikami.
  • Kurs internetowy „Po polsku po Polsce”. Głównym celem projektu „Po polsku w Polsce” jest stworzenie platformy e-learningowej, zawierającej kurs języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców (poziom A1). Został on zaprojektowany jako wirtualna podróż po Polsce, dzięki czemu użytkownik może jednocześnie uczyć się języka i zapoznawać się z ważnymi dla polskiej kultury miejscami i postaciami.
  • Praca z uczniem z doświadczeniem migracji w polskiej szkole . Rekomendacje stworzone podczas seminarium Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole 23 listopada 2019 r. w Muzeum Emigracji w Gdyni. Dzielą się na dwa rozdziały: rekomendacje dla szkół i rekomendacje systemowe.
  • Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie– podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży na Ukrainie został wydany w 5 tomach, które odpowiadają poszczególnym poziomom nauczania. Do każdego tomu dołączone są Materiały uzupełniające dla nauczyciela. Podręcznik i materiały można pobrać klikając na obrazek z konkretnym tomem. Podręcznik i materiały są udostępnione bezpłatnie po wypełnieniu formularza.

Podobne wpisy