Formularz zgłoszeniowy – Konkurs Twórczości Literackiej

Plakat Konkursu Twórczości Lietarckiej.

Konkurs jest inspirowany twórczością Patrona roku, ogłaszanym co roku za pomocą uchwały przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. W pierwszej edycji Konkursu spośród Patronów roku 2024 na potrzeby niniejszego Konkursu został wybrany Zbigniew Herbert. Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów (SNaP), Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu (BP), Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu (MSCDN), Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Radomiu (SBP), Akademia Handlowa i Nauk Stosowanych w Radomiu (AHNS).

Celem konkursu jest:

  • rozwijanie talentów literackich wśród uczniów i młodzieży szkolnej,
  • rozwijanie zamiłowania do języka ojczystego, kształcenia poprawnej polszczyzny,
  • wzbogacanie słownictwa,
  • rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży świadomości literackiej,
  • rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych uczestników.

Przedmiotem konkursu jest zgłoszenie autorskiego utworu literackiego (np. wiersz, opowiadanie, bajka, esej, satyra i inne formy literackie) inspirowanego poniższym cytatem z wiersza Zbigniewa Herberta „Przesłanie pana Cogito”:

bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny
w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy
“.

Nabór do konkursu zostały zamknięty

Podobne wpisy