Nowości dla nauczycieli (06.2019)

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Radzenie sobie ze stresem
Matematyka dla juniorów : zadania konkursowe : dla klas VII-VIII szkoły podstawowej i I klasy szkoły ponadpodstawowej / Witold Bednarek. Opole : Wydawnictwo Nowik, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Konkursy matematyczne
Edukacja i uczenie się : 16 największych mitów / Jeffrey D. Holmes ; przekład Ewa Czerniawska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Psychologia nauczania
Nauczyciel mentor : zbuduj klasę marzeń / Marzena Kud, Barbara Lew.
Warszawa : Difin, 2019
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Mentoring
Metoda Montessori : od 6 do 12 lat : pomóż swojemu dziecku osiągnąć samodzielność / Charlotte Poussin, Hadrien Roche, Nadia Hamidi ; [tłumaczenie Katarzyna Skawran]. Warszawa : Wydawnictwo RM, copyright 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Nauczanie
Oswajanie przez bajanie : bajki psychoterapeutyczne / Sabina Furmańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Bajkoterapia
Jak pomóc dziecku z dysleksją : ćwiczenia dla uczniów klas 4-6. Część 2 / Anna Radwańska. Warszawa : Difin, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Dysleksja i dysgrafia
ABC kreatywności : kontynuacje / Krzysztof J. Szmidt. Warszawa : Difin, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Myślenie twórcze
Akceptacja i adaptacja społeczna dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi : wybrane zagadnienia / Izabela Plieth-Kalinowska, Adam Musielewicz. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Wczesna interwencja
Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna : pedagogika, praca socjalna, terapia / Izabela Krasiejko. Warszawa : Difin, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Dziecko krzywdzone emocjonalnie
Skip to content