Zebranie sieci współpracy i samokształcenia n-li bibliotekarzy

Dnia 10.10.2018 r. w Czytelni BP w Radomiu odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie sieci współpracy i samokształcenia.
Przybyło 30 nauczycieli bibliotekarzy ze szkół różnych poziomów nauczania.
Tematyka:

  • sprawy organizacyjne
  • wystąpienie pracownika Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów na temat nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży w aspekcie zakupu do bibliotek szkolnych
  • wybór tematyki spotkań na bieżący rok szkolny
  • ustalenie harmonogramu spotkań

Ustalono termin kolejnego spotkania na dzień 14.11.2018

Podobne wpisy