“Supermisja: czytamy i działamy” dobiegła do końca

Pracownicy Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego zakończyli realizację projektu czytelniczego Supermisja: czytamy i działamy realizowanego w roku szkolnym 2021/2022 w klasach I-III PSP nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu. Dyrekcji szkoły, nauczycielom, rodzicom i uczniom biorącym udział w projekcie dziękujemy za współpracę.

Podobne wpisy