„Bajkowe krainy: od gniewu i złości do wielkiej radości”

Czytanie dzieciom bajek i baśni pomaga im w rozpoznawaniu, rozumieniu i nazywaniu emocji oraz uczuć swoich i innych osób. Poprzez czytanie rozwijamy empatię. Dlatego właśnie nasz edukacyjny projekt poświęcony emocjom „Bajkowe krainy: od gniewu i złości do wielkiej radości” to przede wszystkim projekt czytelniczy. Projekt ten realizujemy w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 w Radomiu we wszystkich klasach nauczania początkowego. Na zajęciach z uczniami wykorzystujemy teatr ilustracji a także innowacyjny model czytania stworzony przez Małgorzatę Swędrowską – czytanie wrażeniowe. Mali słuchacze sami tworzą klimat opowieści poprzez wyrażanie emocji, gesty, ruch, dopowiadanie słów. Przeżywanie tekstu przedłużamy poprzez ekspresje plastyczną, rozmowę, zabawę, dramy, w których uczniowie wcielają się w rolę bohaterów literackich. Chodzi o to, aby pozostawić w dziecku wiele wrażeń.
Dziękujemy nauczycielom z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomiu za tak miłą i owocną współpracę.

Podobne wpisy