Oddział przygotowawczy w szkole

Jak prawo oświatowe definiuje oddział przygotowawczy? Kiedy można przyjąć ucznia do szkoły na podstawie dokumentów? Kiedy można przyjąć ucznia do szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej? Kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z uczniem? Jak długo trwa okres nauki w oddziale przygotowawczym? Ile godzin przeznacza się w tygodniowym rozkładzie zajęć na realizację obowiązkowych zajęć w oddziale przygotowawczym? Czy w oddziale przygotowawczym może odbywać się nauka w klasach łączonych? Jak zorganizować naukę języka polskiego w oddziale przygotowawczym? Czy uczniowie z zagranicy mogą pobierać naukę języka i kultury kraju swojego pochodzenia? Te i wiele innych pytań w ostatnich dniach otrzymuję od nauczycieli i dyrektorów. Odpowiedzi na te najczęściej się pojawiające w artykule zamieszczonym na portalu – librus.plLINK.

 

 

 

Drodzy Czytelnicy!!!
Rusza nowy Budżet Obywatelski Mazowsza na rok 2023, a w jego ramach nasz projekt “Zielona Czytelnia” (numer: 138).

Celem tego projektu jest stworzenie miejsca odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta oraz czytelników Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu przy ul. T. Kościuszki 5a. Zachęcamy nie tylko naszych czytelników do włączenia się w projekt i poparcia go. Serdecznie prosimy o oddanie głosu.

Więcej informacji o projekcie “Zielona Czytelnia” pod adresem www – https://bom.mazovia.pl/projekt/1268#project-preview-overlay

Skip to content