Wyszukiwanie książek z dziedziny pedagogiki na przykładzie tematu „edukacja włączająca”

Polecamy do skorzystania z kolejnego materiału edukacyjnego z cyklu „Wspieramy biblioteki szkolne”. Tym razem jest to prezentacja poświęcona wyszukiwaniu książek z dziedziny pedagogiki w katalogu Integro, na przykładzie hasła: Edukacja włączająca.

Skip to content