Zalecenia dla użytkowników Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu w trakcie epidemii COVID-19

W bibliotece głównej i filiach obowiązują zalecenia określone w „Procedurze zachowania bezpieczeństwa oraz zasad funkcjonowania Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu i jej Filii  w trakcie epidemii COVID-19” wprowadzonej dnia 29 marca 2021 r.

Zalecenia dla czytelników:

 1. Każdy Czytelnik przebywający na terenie biblioteki ma obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką.
 2. Po wejściu do Biblioteki Czytelnik musi obowiązkowo zdezynfekować dłonie, bądź założyć rękawiczki jednorazowe.
 3. Czytelnicy przebywający w Bibliotece zobowiązani są zachować między sobą dwumetrowy dystans.
 4. Pracownik Biblioteki może odmówić obsługi Użytkownikowi w przypadku nieprzestrzegania przez niego powyższych wymogów sanitarnych.

Wydział Udostępniania Zbiorów:

Wypożyczalnia

 1. Wszystkie zwrócone materiały biblioteczne są poddane 3 dniowej kwarantannie.
 2. Kwarantanna zbiorów będzie odbywać się w magazynie Czytelni.
 3. Czytelnicy przebywający w Wypożyczalni mają obowiązek zachowania dwumetrowego odstępu.
 4. Czytelnicy korzystający z podręcznego księgozbioru mają obowiązek założenia rękawiczek jednorazowych

Czytelnia

 1. W Czytelni jednorazowo może przebywać 4 Czytelników.
 2. Czytelnicy korzystający z księgozbioru podręcznego mają obowiązek założenia rękawiczek jednorazowych.
 3. Wszystkie zwracane materiały objęte są 3 dniową kwarantanną.
 4. Czytelnicy zajmują miejsca z zachowaniem dwumetrowego dystansu.
 5. W dniach 29.03-09.04 brak możliwości korzystania z komputerów przez czytelników.
 6. Wprowadza się bezpłatną usługę skanowania artykułów z czasopism oraz fragmentów z książek, na zasadach dostępnych na stronie internetowej Biblioteki.

Informatorium

 1. Dla czytelników uruchomiono 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Wydział Zbiorów Specjalnych

 1. Wypożyczenia i zwrot materiałów odbywa się w Wydziale Zbiorów Specjalnych.
 2. W Wydziale może znajdować się 1 Czytelnik, kolejny czeka w wyznaczonym miejscu  na korytarzu.
 3. Czytelnik korzystający z wolnego dostępu do zbiorów ma obowiązek korzystania z jednorazowych rękawiczek.

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

 1. Zamówienia na tematyczne zestawienia bibliograficzne przyjmowane będą tylko drogą mailową. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej BP w Radomiu.
 2. Zamówienia będą realizowane na bieżąco w zależności od ilości zamówień.
Skip to content