Powołanie nowych członków kierownictwa MEN

23 października br. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył powołania Prezesa Rady Ministrów Dariuszowi Piontkowskiemu na stanowisko Sekretarza Stanu w MEN oraz Marzenie Machałek na stanowisko Sekretarza Stanu w MEN, Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego. Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu nadal będzie pełnił swoją funkcję w MEN.

Więcej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Skip to content