Nowe narkotyki – poradnik dla nauczycieli

Ostatnie lata to czas dynamicznych zmian na „scenie narkotykowej” związanych z szybkim tempem pojawiania się niebezpiecznych substancji psychoaktywnych powodujących ostre zatrucia dzieci i młodzieży, uzależnienia, a nawet zgony. W  poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie uczniów, mając na uwadze rolę profilaktyki i edukacji przekazujemy Państwu publikację przygotowaną w Departamencie Nadzoru nad Środkami Zastępczymi GiS, która stanowi uzupełnienie wiedzy na temat nowych narkotyków oraz kompendium praktycznych wskazówek do pracy, przygotowanych przez ekspertów.

Nowe narkotyki-poradnik-dla-nauczycieli
Skip to content