Nowości dla studentów (08.2020)

Cyfrowy warsztat humanisty / Anna Matysek, Jacek Tomaszczyk. Warszawa : PWN, 2020.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło przedmiotowe Wyszukiwanie informacji
Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej : studium kryminologiczne / Dagmara Woźniakowska-Fajst. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło przedmiotowe Przemoc emocjonalna
Historia Norwegii : (do roku 1814) / Janusz Małłek. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło przedmiotowe Norwegia
Gender w świetle faktów medycznych / Krzysztof L. Krzystyniak, Hanna M. Kalota. - Warszawa : Wydawnictwo Medyk, © 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło przedmiotowe Tożsamość płciowa
Praca socjalna w środowisku lokalnym / Marcin Boryczko, Anna Dunajska, Stanisław Marek. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2020.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło przedmiotowe Opieka społeczna
Następstwa braku bezpieczeństwa w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi / Marek Łukasiewicz. - Warszawa : Difin, 2020.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło przedmiotowe Pedagodzy resocjalizacyjni
Zaburzenia dysocjacyjne po traumie : trening umiejętności : podręcznik pacjenta i terapeuty / Suzette Boon, Kathy Steele, Onno van der Hart ; tłumaczenie Agnieszka Kasprzyk. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło przedmiotowe Stres pourazowy
Słownik socjologiczny : 1000 pojęć / Piotr Sztompka. Kraków : Znak Horyzont, 2020.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło przedmiotowe Socjologia
Psychologia dla coachów / Maciej Świeży. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło przedmiotowe Uczenie się
Mikroplastiki w środowisku wodnym / Jacek Wąsowski, Aleksandra Bogdanowicz. - Wydanie I. - Warszawa : PWN, 2020.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło przedmiotowe Oczyszczalnia ścieków
Skip to content