Nowości dla n-li (VII.2020)

Turystyka wśród form czasu wolnego młodzieży szkolnej pokolenia Z / Agata Niemczyk, Renata Seweryn, Katarzyna Klimek. Warszawa : Difin, 2020.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Czas wolny od pracy ucznia
Cyfrowy świat dzieci we wczesnym wieku szkolnym : uwarunkowania korzystania z nowych technologii przez dzieci / Agnieszka Iwanicka. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Kompetencje medialne
Pedagogika dziecka : podręcznik akademicki / redakcja naukowa Hanna Krauze-Sikorska, Michał Klichowski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Opieka nad dziećmi
Język i komunikacja : wprowadzenie dla pedagogów / Anna Wileczek.. Warszawa : Wydawnictwa Naukowe PWN, 2020.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Komunikacja werbalna
Co powinieneś wiedzieć o swoim dziecku / Maria Montessori ; przekład Olga Siara ; redakcja naukowa polskiego wydania Sylwia Camarda. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Metoda Montessori
Następstwa braku bezpieczeństwa w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi / Marek Łukasiewicz. Warszawa : Difin, 2020.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Pedagodzy resocjalizacyjni
Dzieci o silnej woli : od konfliktu do współpracy / Robert J. MacKenzie ; przekład: Lucyna Wierzbowska. Sopot : GWP, 2020.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Psychologia dziecka
Język w biegu życia / redakcja naukowa Maria Kielar-Turska, Stanisław Milewski. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Kompetencje komunikacyjne
Poznajemy uczucia : poznawczo-behawioralna terapia lęku dla osób z zespołem Aspergera / Tony Attwood ; przekład Juliusz Okuniewski. Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Przezwyciężanie lęku
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska, Aneta R. Borkowska. Wydanie I - 2 dodruk. Warszawa : PWN, 2020.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Dzieci
Skip to content