Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – rozporządzenie podpisane

Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie przedłużenia przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Zgodnie z nowelizowanym rozporządzeniem wznowiona została działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchomiana zostaną również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego.

Link do strony: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-do-26-czerwca

Skip to content