Nowości dla studentów (06.2020)

Historia ustroju i prawa Polski w pigułce / opracowanie merytoryczne: Katarzyna Pudłowska. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Kompendia i repetytoria
Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce / opracowanie merytoryczne Katarzyna Pudłowska. - Stan prawny : 1 stycznia 2020 r. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło przedmiotowe Prawo konstytucyjne
Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI wieku / Tomasz R. Aleksandrowicz. Warszawa : Difin, 2020.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Bezpieczeństwo informacyjne
Współczesne finanse publiczne : ujęcie sektorowe / redakcja naukowa Agnieszka Alińska, Barbara Woźniak . Warszawa : Difin, copyright 2019
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Finanse publiczne
Hematologia : kompendium / redakcja naukowa Grzegorz W. Basak et al. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. Książka dostępna przez Internet po otrzymaniu w bibliotece kodu i zalogowaniu na www.libra.ibuk.pl.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Hematologia
Terapia zajęciowa dla osób w okresie późnej dorosłości : stan aktualny i pożądane kierunki zmian / Julia Anastazja Sienkiewicz Wilowska - Poznań Wydawnictwo Naukowe UAM 2019. Książka dostępna przez Internet po otrzymaniu w bibliotece kodu i zalogowaniu na www.libra.ibuk.pl.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Terapia zajęciowa
Podstawy dydaktyki dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela : podręcznik akademicki do wykładów i ćwiczeń / Anna Maria Wójcik. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Kształcenie nauczycieli
Rachunkowość podatkowa : analiza w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych / Irena Olchowicz, Marcin Jamroży. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r. Warszawa : Difin, 2020.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Prawo podatkowe
Zawód psycholog : regulacje prawne i etyka zawodowa / Dorota Bednarek. Warszawa, PWN, 2020. Książka dostępna przez Internet po otrzymaniu w bibliotece kodu i zalogowaniu na www.libra.ibuk.pl.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Etyka zawodowa
Calculus : rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej / James Stewart ; [przekład: Małgorzata Dąbkowska-Kowalik i Witold Sikorski]. Warszawa : PWN, copyright 2020.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Rachunek całkowy
Skip to content