Powrót poradni psychologiczno-pedagogicznych do pracy w systemie stacjonarnym

Od 4 maja br. przywróciliśmy możliwość działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w trybie pracy stacjonarnej. Dajemy poradniom możliwość realizacji zadań związanych w szczególności z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii. To odpowiedź przede wszystkim na prośby rodziców. Przy organizacji pracy poradni należy jednak uwzględnić przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Link do strony www: https://www.gov.pl/web/edukacja/od-4-maja-br-powrot-poradni-psychologiczno-pedagogicznych-do-pracy-w-systemie-stacjonarnym

Skip to content