Bezpłatne materiały od wydawców edukacyjnych do nauki online

Wydawcy zrzeszeni w Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki, wykazując zrozumienie i poparcie dla działań Ministerstwa Edukacji Narodowej w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, zdecydowali się podjąć nadzwyczajne środki i przygotowali oraz udostępnili materiały i narzędzia dydaktyczne ułatwiające prowadzenie zajęć w formule nauki zdalnej.

Nauczyciel każdego przedmiotu, w każdej placówce, bez względu na segment edukacyjny znajdzie materiały dla siebie i dla swoich uczniów.

Aby ułatwić nauczycielom i uczniom wybór materiałów dostosowanych do wybranego podręcznika, przedstawino odniesienia do stron zawierających listę materiałów udostępnionych przez poszczególnych wydawców edukacyjnych (w kolejności alfabetycznej).

Wszystkie materiały są udostępniane całkowicie bezpłatnie na czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.

Link do strony: http://www.sbp.pl/repository/dokumenty/2020/SWE_PIK_RAZEM_DLA_ZDALNEJ_EDUKACJI_komunikat_19.03.2020_v_1.pdf

Skip to content