Biblioterapia w czasie pandemii

„Biblioteka w Szkole” opublikowała na swojej stronie 2 odcinek poradnika dotyczącego pracy zdalnej nauczyciela bibliotekarza poświęcamy biblioterapii. Wpisuje się to w zalecenia MEN, które w przykładach pracy zdalnej nauczycieli umieściło zachętę do wykorzystywania literatury terapeutycznej w nauczaniu domowym. W poniższym artykule dr Wanda Matras-Mastalerz opisuje sens i możliwość prowadzenia biblioterapii na odległość oraz wskazuje internetowe źródła książek, wierszy, filmów, nagrań i innych materiałów.
Link do strony: Biblioerapia

Skip to content