Nowości dla nauczycieli (03.2020)

Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. Tom 3, Mediatyzacja przestrzeni szkoły - tropy badawcze i implementacje / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Czy kopciuszek musi być dziewczyną : edukacja polonistyczna bez schematów rodzajowych / Karolina Kwak. Kraków : © Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Język polski (przedmiot szkolny)
Metoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela. Cz. 3, Lekcje twórczości w klasie 3 / Elżbieta Płóciennik, Monika Just, Anetta Dobrakowska, Joanna Woźniak. Warszawa : Difin, 2020.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Kreatywność
Sensomotoryczne zabawy grupowe na cztery pory roku : scenariusze zajęć / Elżbieta Konopacka. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Integracja percepcyjno-motoryczna
Zadania rozwojowe i edukacja szkolna młodzieży : stałość i zmienność / Alina Szczurek-Boruta. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Edukacja międzykulturowa
Szkoła w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą / redakcja naukowa Beata Szurowska. Warszawa : Difin, 2020.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Dziecko z trudnościami w uczeniu się
Złość i agresja u dzieci : pomóż dziecku uporać się z trudnymi emocjami / Thomas B. Brazelton [oraz] Joshua D. Sparrow ; przekład Agnieszka Cioch. Wydanie drugie w języku polskim. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Rozwój psychofizyczny dziecka
Psychospołeczne uwarunkowania potrzeb młodzieży z rodzin niepełnych / Agnieszka Bochniarz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Młodzież
Kompletny program terapii SAZ dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 7 lat do wczesnej dorosłości : podręcznik terapeuty zawierający materiały do nauczania 140 umiejętności zaawansowanych krok po kroku / Julie Knapp ; Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Dziecko autystyczne
Lektury w ręku nauczyciela : perspektywa polska i zagraniczna / redakcja Anna Janus-Sitarz ; współpraca redakcyjna Marianna Szumal. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Lektura szkolna
Skip to content