Nowości dla studentów (02.2020)

Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym : metody, procedury, reagowanie / Dariusz Tworzydło. Warszawa : Difin, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Public relations
Rzecznik Praw Dziecka : zagadnienia ustrojowo-prawne / Patrycja Sołtysiak. - Wydanie pierwsze. Warszawa : Difin, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło przedmiotowe Prawa dziecka
Dostęp do informacji publicznej w świetle obowiązujących i przyszłych regulacji / Katarzyna Tomaszewska ; [recenzent dr hab. Ewa Galewska]. Warszawa : Difin, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Prawo do informacji
Różnorakie perspektywy bezpieczeństwa / redakcja naukowa Mirosław Banasik, Agnieszka Rogozińska. Warszawa : Difin, 2019

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Bezpieczeństwo narodowe
Leksykon prawa własności intelektualnej : 100 podstawowych pojęć / pod redakcją Macieja Barczewskiego, Eweliny Kowalskiej .Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Prawo własności intelektualnej
Zarządzanie przez algorytmy : technologia, ekonomia, prawo / Włodzimierz Szpringer. Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2020.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło FinTech
Dzieje kultury europejskiej : prehistoria - starożytność / Wojciech Lipoński Warszawa : PWN, 2020.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Historia starożytna
Pedagogika porównawcza / Jiří Prokop. Kraków : Petrus, cop. 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Pedagogika porównawcza
Matematyka dla studentów ekonomii, finansów i zarządzania / Barbara Batóg, Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Foryś, Małgorzata Guzowska, Krzysztof Heberlein., Warszawa : Difin, 2020.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Analiza matematyczna
Współczesne finanse publiczne : ujęcie sektorowe / redakcja naukowa Agnieszka Alińska, Barbara Woźniak. Warszawa : Difin,, cop. 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Prawo konstytucyjne
Skip to content