Nowości dla nauczycieli (02.2020)

Zadania rozwojowe i edukacja szkolna młodzieży : stałość i zmienność / Alina Szczurek-Boruta. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Edukacja międzykulturowa
Matematyczne gwiazdki : zbiór ciekawych zadań z matematyki dla uczniów klas 5, 6 i wyższych / Joanna Bednarczuk, Jerzy Bednarczuk. Toruń : Wydawnictwo "Aksjomat" Piotr Nodzyński, 2019.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Matematyka (przedmiot szkolny)
Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach heterogenicznych : monografia zbiorowa / pod redakcją Ewy Lipińskiej i Anny Seretny. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Język polski jako obcy
Złam szyfr : pomoc logopedyczna do utrwalania wymowy głosek syczących / Magdalena Jarosz. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Korekcja mowy
Przezwyciężenie statusowej determinacji karier szkolnych / Marek Smulczyk. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Nierówności edukacyjne
Masz prawo do mediacji w szkole : mediacje rówieśnicze w praktyce szkolnej : implikacje i rekomendacje / Anna K. Duda i in., Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2019.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Konflikt szkolny
Pierwsza pomoc : poradnik dla młodzieży / Krzysztof Ulanowski. Konin: Horyzonty 2019.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Pierwsza pomoc
Ćwiczenia z Ą-Ę, DŻ-DŻDŻ, EM, EN, OM, ON do zastosowania w terapii pedagogicznej, na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych z uczniami w wieku 13+ / Elżbieta Suwalska ; [redakcja i opracowanie graficzne Magdalena Hinz]. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, [2019].
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Ćwiczenia i zadania
Opracowania lektur dla klas 7-8 / Anna Lasek, Katarzyna Zioła-Zemczak. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, cop. 2019.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Język polski (przedmiot szkolny)
Zabawy z matematyką w klasie 1 / Iwona Śliwerska ; [rysunki Agata Fuks]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", cop. 2019.
Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Matematyka (przedmiot szkolny)
Skip to content