Nowości dla studentów (01.2020)

Idee chemii kwantowej / Lucjan Piela. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Chemia kwantowa
Reformacja / Peter Marshall ; tłumaczenie Jarosław Płuciennik i Maciej Potz ; redakcja naukowa Jerzy Sojka. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło przedmiotowe Chrześcijaństwo zachodnie
Programowanie funkcyjne w języku C# : jak pisać lepszy kod / Enrico Buonanno ; przekład Małgorzata Dąbkowska-Kowalik i Witold Sikorski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Programowanie funkcjonalne (informatyka)
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń / Roman Stawicki. Warszawa : Difin, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Bezpieczeństwo publiczne
Nielegalny obrót odpadami : studium prawnokarne i kryminologiczne / Piotr Chorbot. Warszawa : Difin, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Prawo gospodarki odpadami
Podstawy zarządzania organizacjami / Leszek F. Korzeniowski. Warszawa : Difin, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Zarządzanie
Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość : problemy planowania strategicznego / Andrzej Dawidczyk. Warszawa : Difin SA, copyright 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Planowanie strategiczne
Hotelarstwo : usługi, zarządzanie, procesy koncentracji / Józef Sala. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Usługi turystyczne
Etnografia : materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym / Marian Pokropek. [Warszawa] : [Wydawnictwo Naukowe PWN SA], [2019].

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Kultura materialna
Cztery dramaty / Cyprian Norwid ; wstęp i opracowanie Kazimierz Braun. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Literaturoznawstwo
Skip to content