Nowości dla nauczycieli (01.2020)

Wychowanie fizyczne w klasach 1-3 szkoły podstawowej / Anna Nitecka-Walerych. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Wychowanie fizyczne (przedmiot szkolny)
Masz prawo do mediacji w szkole : materiały do nauki mediacji dla nauczycieli i trenerów mediacji / Anna K. Duda. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Konflikt szkolny
Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu : wybrane zagadnienia / Barbara Skałbania, Teresa Lewandowska-Kidoń. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
B-learning w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci / Joanna Jatkowska. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Zastosowania internetu w edukacji
Sensoryka i motoryka w rozwoju dziecka i uczeniu się w aspekcie terapii integracji sensorycznej / redakcja naukowa Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Brzuzy. Warszawa : Difin, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Integracja percepcyjno-motoryczna
Metodyka nauczania języka polskiego i konspekty zajęć w klasach IV-VIII : poradnik dla nauczycieli / Maria Gudro-Homicka. Warszawa : Difin, copyright 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Metody nauczania
Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia / Krzysztof Maliszewski, Dariusz Stępkowski, Bogusław Śliwerski ; [recenzja: prof. dr hab. Roman Leppert]. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Polityka oświatowa
Prawa dziecka : perspektywa prywatnoprawna i społeczna / redakcja Dagmara Jaroszewska-Choraś, Agnieszka Kilińska-Pękacz, Agnieszka Wedeł-Domaradzka ; [recenzja: dr hab. Marta Szuniewicz-Stępień prof. nadzw. AMW]. [Gdańsk] : Katedra Wydawnictwo Naukowe, [2019].

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Prawa dziecka
Wczesna alfabetyzacja i jej miejsce w działalności bibliotek publicznych / Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Nauka pisania
Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu rozwoju ruchowego i kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6-letnich / Jacek Szmalec. Warszawa : Difin, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Dojrzałość szkolna
Skip to content