Nowości dla studentów (10.2019)

Pisarstwo naukowe studentów / Krystyna Duraj-Nowakowa. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Publikacje naukowe
Podstawy prawa i administracji / Wojciech Góralczyk jr. Wydanie 2, stan prawny na 1 lipca 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło przedmiotowe Administracja publiczna
Logistyczna obsługa klienta : metody ilościowe / Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Logistyka gospodarcza
Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF : Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej / redakcja naukowa Józef Pfaff, Marzena Strojek-Filus. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Rachunkowość
Zarządzanie ryzykiem / redakcja naukowa Krzysztof Jajuga ; autorzy Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec, Andrzej Stopczyński, Agnieszka Wojtasik-Terech Wydanie 2. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Zarządzanie ryzykiem
Praca operacyjna Policji / Bolesław Sprengel. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Czynności operacyjne
Metodologia badań psychologicznych / Jerzy Brzeziński. Wydanie nowe, zaktualizowane. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Metody statystyczne
Świat bankowości / redakcja naukowa Małgorzata Zaleska. Wydanie pierwsze zaktualizowane. Warszawa : Difin, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Finanse
Technologie informacyjne dla studentów / Karol Przeździecki, Witold Sikorski, Wiktor Treichel. Warszawa : WITKOM (Salma Press), 2017.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Technologia informacyjna (IT)
Pedagogika : podręcznik akademicki / redakcja naukowa Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. Wydanie nowe. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Pedagogika
Skip to content